Márton Áron boldoggá avatási pere

Erdélyi dokumentumfilm | 78 perc | 2013

Történet

Az 1989-es rendszerváltást követően a Romániában létező katolikus egyházmegyék közül tíz indított be boldoggá avatási pert, számszerint tizennégyet. Az erdélyi római katolikus egyházmegye a legendás püspök, Márton Áron perét kezdeményezte. Mit jelent és hol tart ma a hitvalló püspök boldoggá avatási folyamata? Erre keresi a választ a dokumentumfilm.

I. rész: Szülőföldi tanúságtevők (26 perc)

Márton püspök életszentsége már a kortársai előtt is ismeretes volt, az első részben erről tesznek tanubizonyságot egykori ismerősök, rokonok, paptársak.

II. rész: Amikor a tanúságtevő maga a történelem (26 perc)

A peranyagnak mindenkor tartalmaznia kell egy minél teljesebb életrajzot, amelyet be kell helyezni abba a korba, annak az országnak a történelmébe amelyben az illető élt és alkotott. Erre tesz kísérletet a dokumentumfilm II. része, amelyben kiemelt helyet kap az egykori román titkosszolgálat: a Szekuritáté archívumában lévő iratanyag bemutatása.

III. rész: Várva a csodát (26 perc)

A püspök boldoggá avatásához, közbenjárására csodának kell történnie. A Vatikánban még nem zárult le a peranyag: a Pozitió teológusbizottság általi vizsgálatainak folyamata, de egyházmegyei szinten már elkezdődött a feltételezett csoda számbavétele.


Képek a filmből

Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből
Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből
Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből
Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből
Maksay Ágnes: Márton Áron boldoggá avatási pere – Kép a filmből

Eredeti cím:
Márton Áron boldoggá avatási pere


Rendező: Maksay Ágnes

Operatőr: Kötő Zsolt

Vetítés a Filmtettfeszten

2013. október 5., szombat, 18:00, Győzelem / Victoria mozi, Kolozsvár