Fám Erika-díj

A Filmtett Egyesület 2019-ben alapított filmkritikusi nívódíja 2021-ben felveszi a Fám Erika-díj nevet. Egyesületünk ezzel a jelképes gesztussal szeretne méltó emléket állítani fiatalon elhunyt munkatársunknak, a sepsiszentgyörgyi filmesztéta és tanár Fám Erikának.


Fám Erika (1973– 2021) – 1997-ben szerzett filozófiadiplomát a Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsvárott, majd a müncheni Ludwig Maximilian Universität hallgatójaként folytatta tanulmányait. Később tanárként dolgozott szülővárosában, a Székely Mikó Kollégiumban, ahol – Erdélyben elsők közt – választható tantárgyként bevezette a vizuális kommunikációt. Évtizedeken át foglalkozott mozgóképpel filozófiatanárként, filmesztétaként, képkutatóként, múzeumpedagógusként. A gyakorlati filmezésbe is belekóstolt, dokumentumfilmet rendezett. 2014-ben kezdett a MAGMA Kortárs Képművészeti Kiállítótérben tárlatvezetéseket tartani, munkásságát a budapesti Ludwig Múzeum is díjjal értékelte. Több erdélyi magyar lapban közölt film- és színházkritikát, kortárs kiállítások nyomán írt tanulmányok, képelméleti írások, recenziók, módszertani írások szerzője volt. A Filmtett folyóirat 2000-es indulása óta a lap külső munkatársa volt, alapos és értékes tanulmányai, finom esztétikai érzékkel megírt kritikái, tájékozott és érzékeny interjúi végigkísérték nyomtatott és online folyóirat történetét. Az ő kezdeményezésére indult a középiskolás diákokat megszólító MoziABC című rovat, amelynek haláláig önálló és kiváló pedagógiai érzékkel fogalmazó szerzője volt.

A díjat 2021-ben Pernecker Dávid kapja.

A pécsi filmesztéta egész pontosan tizenegy éve a Filmtett állandó szerzője, a  kritikarovat egyik legmegbízhatóbb „beszállítója”. Naprakész a kortárs trendekkel, így szinte alig akad téma, amihez ne tudna hozzászólni, ami viszont biztos: ő Terrence Malick magyar hangja a Filmtettnél.

Markáns véleményéről, sajátos stílusáról ismerkszik meg, szövegei lendülete már azelőtt elárulják, hogy kitől származnak, mielőtt megnéznénk az írás mellé csatolt kis portrét. Nemcsak a kritikarovatot gazdagította az évek folyamán, hanem a jelenkori filmkultúra egy-egy érdekesebb, furább vagy idegesítőbb jelenségét is pellengérre tűzte a publicisztikarovatban (foglalkozott többek közt rendhagyó koncertfilmekkel és popsztárok filmes ábrázolásaival, a CGI elsöprő térnyerésével, a szuperhősös képregényadaptációk történetével, friss moziplakát-trendekkel, az uncanny valley jelenségével, és szemtelenül rákérdezett már, hogy miért bőgünk a moziban, meg hogy kinek is kell a filmkritika), de ha kell, játék és mozgókép viszonyáról is tud értekezni.

Ha van valaki, aki egyből el tudja dönteni, hogy egy film csak véletlenül rossz, vagy direkt az, akkor az ő. Nekünk készített több mint 180 írása elérhető a https://www.filmtett.ro/szerzo/pernecker-david/ linken.

A díjat 2020-ban Ferenczi Szilárd filmtörténész kapta, a díjkiosztó a koronavírus miatt online zajlott:

„A díjat a tavaly hoztuk létre, és több célunk van vele: egyrészt elismerni olyan filmkritikus-filmes újságíró kollegáink tevékenységét és érdemeit, akik egyébként nem részesülnek ilyesfajta elismerésben – tudniillik a filmkritikus általában díjat oszt (az ész mellett), nem neki osztják a díjat. Másrészt pedig ezzel is szeretnénk megköszönni, hogy az illető talán változó intenzitással, de évek óta lojális szerzője a Filmtettnek, esetenként akár már a nyomtatott érában is az volt. Végül pedig ösztönzésnek is szánjuk, hátha ezzel a díjjal is – nevezzük mondjuk kiválósági díjnak – segítünk abban, hogy továbbra is jókedvvel, bőséggel – és természetesen kritikai éleslátással – írjon kritikákat, elemzéseket, portrékat, vagy bármilyen más sajtó- netán irodalmi műfajú szövegeket.

Az idei díjat egy immár 13 éve állandó szerzőnk, Ferenczi Szilárd kapja, akire mind illenek az előbb elmondottak: megérdemli az elismertést nemcsak nívós, irodalmi igénnyel megírt szövegei, hanem szintetizáló képessége miatt is, tudniillik kritikusi tevékenysége mellett történészként is évek óta nagyszerűen teljesít, konkrétan filmtörténeti kutakodásaival is gazdagítja a Filmtett cikktárát. Nem húznám tovább a szót, idéznék a szerzőtől egy olyan szövegéből, amiben az Oscar-díjas Tűzszekerek (Chariots of Fire) című filmet méltatja: „Míg a sportfilmek általában az egy ember-egy cél-egy győzelem síkján építik fel a narratívát, addig a Tűzszekerek két személy esettanulmánya, akik az egyéni nyerésvágy mellett nemes célokért szállnak versenybe.” Én tudom, hogy Szilárd nem az egyéni nyerésvágy, hanem nemesebb célok miatt állandó szerzőnk immár több mint egy évtizede. Gratulálok, és remélem, hogy mihamarabb személyesen is át tudjuk adni a díjat.”

A díjat 2019-ben Soós Tamás filmkritikus, riporter kapta.

„Tamás az egyetlen logikus válasz volt arra a kérdésre, hogy ki kapja meg első alkalommal a frissen alapított díjat. Több mint tíz éve hűséges szerzője a Filmtettnek, és azon kevesek egyike, aki többféle műfajban is tud teljesíteni: nemcsak filmkritikus és tanulmányszerző, hanem ő szállítja a legtöbb és legnívósabb interjúkat lapunk számára. Nincs színész, rendező, vagy akár producer, aki meg ne nyílna jól felkészült, tűpontos kérdései előtt. A legfiatalabb alkotóktól a filmtörténet még élő nagyjaiig volt alkalma mindenféle személyiséggel beszélgetni, ehhez a tevékenységéhez – és nemcsak! – kívánunk neki sok kitartást a továbbiakban is.”

Soós Tamás átveszi a frissen alapított nívódíjat a 19. Filmtettfeszten